skip to Main Content

Seombris Marketing AB jobbar hela tiden med att på olika sätt göra vårt arbete mer miljövänligt. Då den här branschen innehåller många slit och släng-produkter är det viktigt för oss att ha alternativa produkter som är gjorda av miljövänligt material som inte har lika skadlig effekt på miljön. Vi gör vårt bästa för att hela tiden uppdatera vårt sortiment med nya sådana produkter.

Vi samarbetar enbart med ISO-certifierade leverantörer där vi har som krav att de ska kunna visa dokumentation på att de sköter sina åtaganden både mot deras fabriker och mot oss som leverantör.

Då vi arbetar mycket med Action Marketing-kunder är vi hårt granskade, vilket gör att vi inte kan använda oss av vilka fabriker som helst. För oss är det viktigt att inga av de fabriker vi använder har barnarbetare, använder giftiga färger m.m. De måste även ha skrivna anställningsavtal. För att kontrollera detta så kräver vi, innan vi börjar arbetet med en ny leverantör, att denna ska visa intyg på den senaste kontrollen som gjordes i deras fabrik. Detta gör vi sedan årligen för att försäkra oss om att allt är enligt överenskommelse.

Genom långa relationer med våra kunder kan vi tillsammans ha bättre framförhållning. Det innebär miljövänligare transporter, lägre priser och bättre arbetssituation för våra leverantörer. Vi är också måna om att berätta för våra kunder att en miljövänligare produkt inte nödvändigtvis behöver bli dyrare. Dessutom skapar en miljöprodukt goodwill hos mottagaren. Seombris bedriver ett aktivt arbete för att kontinuerligt minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan.

Leverantörer förväntas verka i linje med Seombris miljöpolicy. Leverantörer ska därför känna till och följa krav enligt nationell lagstiftning, förordningar och branschstandard. Det innefattar att ha kunskap om och kontroll över sin miljöpåverkan, samt att fortlöpande arbeta med förbättrande miljöåtgärder i sin verksamhet.

Leverantörer ska som ett minimikrav ha en säker hantering av farliga substanser och avfall.

Snabba fakta

ISO-certifierade leverantörer.
Bra framförhållning ger bättre leverans- och produktionsförhållanden.
Kontinuerlig koll av våra leverantörer.

Back To Top