skip to Main Content

Action marketing är en viktig del i ditt företags marknadsföring. Syftet är att bygga ditt företags varumärke, driva på försäljningen och ge snabba resultat. Det lämpar sig väldigt bra för detaljhandeln då butiker är en bra plattform för att exponera kunden för både produkt och erbjudande samtidigt. Action marketing består i korthet av tre saker: ett lockande löfte, enkelhet och tydlighet, och ett erbjudande.

Rent konkret kan en action marketing-kampanj vara t.ex. en butikskampanj i form av ”Köp 2 produkter. Få en gåva” eller en tävling där kunden kan vinna stora priser. Action marketing är dock mycket mer än så och förändras hela tiden. Det viktigaste är att ge varumärket liv och koppla en positiv upplevelse mellan kunden och varumärket. Som varumärke är det viktigt att vårda och bygga kundrelationer. Genom att använda sig av action marketing skapas ett personligare och starkare band mellan målgruppen och produkten.

Ingen kampanj är den andra lik och alla varumärken kräver olika tillvägagångssätt, det är det som gör action marketing så intressant. Vi på Seombris älskar att få nya utmaningar som kräver nya innovativa kampanjidéer som förbättrar ditt varumärkes kundrelation.

Action marketing

Bygger varumärke
Ökad försäljning
Snabbt resultat

Lockande löfte
Enkelhet och tydlighet
Erbjudande

Back To Top